• Video
  • Video
  • Video

วีดีโอ

FMNJ ซีรี่ส์โรงสีข้าวรวมขนาดเล็ก

เครื่องบรรจุข้าว

20-30t สายการสีข้าวที่สมบูรณ์

30-40t พร้อมเครื่องขัด

40-50TPD สายการสีข้าวที่สมบูรณ์

สายการสีข้าวที่สมบูรณ์ 100-120t

150-200TPD สายการสีข้าวที่สมบูรณ์

โรงนึ่งข้าว